Yleiskatsaus laboratorioon

Laboratoriossa on kattava valikoima ajantasaisia laitteita, jotka vastaavat uusien biomateriaalien ja implanttimuotojen tutkimuksen ja kehittämisen haasteisiin erilaisissa kliinisissä sovelluksissa hammaslääketieteen, kallo-leukakirurgian ja ortopedian saralla. Laboratorion tilat on jaoteltu eri tehtäviin, kuten materiaalien valmistukseen, karakterisointiin ja biomekaaniseen testaukseen.