Tuotteistaminen

Medical device - Biological (safety) evaluation

Lataa

Solu- ja kudostekno-logiakeskus Regea

Solu- ja kudosteknologiakeskus Regea

Regea on Tampereen yliopiston hallinnoima yhteislaitos, jonka tutkimuksen painopisteinä ovat kantasolututkimus sekä kantasoluja ja biomateriaaleja yhdistävä tutkimus. Regeassa on myös EU:n vaatimukset täyttävä kudospankki, joka välittää kudoksia sairaaloille Suomessa. http://www.uta.fi/laitokset/regea