Tuotteistaminen

Medical device - Biological (safety) evaluation

Lataa

BioMater-keskus

BioMater-keskus

Kuopion yliopiston ja A.I.Virtanen –instituutin yhteinen BioMater-keskus edistää biomateriaalitutkimusta ja tarjoaa tutkimuspalveluja alueen yrityksille ja tutkimuslaitoksille. Keskuksen painoalueena ovat mikroskoopiset ja biokemialliset menetelmät, aineenkoostumusmenetelmät sekä rakennetutkimusmenetelmät.
www.uku.fi/biomater