Tuotteistaminen

Medical device - Biological (safety) evaluation

Lataa

Tuotteistaminen \| Itseanalyysi

1.1.2 Kirjallisuushaku

Tunnistetuista kemikaaleista hankitaan kirjallisuudesta tietoa niiden aiheuttamasta vaarasta ja arvioidaan niiden aiheuttama riski biomateriaalin käyttäjälle altistusarvioinnin jälkeen.

Kaikilla yliopistoilla on oma kirjastonsa tai tiedekunnilla saattaa olla omat erikoiskirjastonsa, joista saa sekä materiaalia, että apua kirjallisuushakujen tekemiseen. Seuraavassa käsitellään esimerkkinä toksikologian kirjallisuushaun tekoa Turun yliopistossa.

Kirjallisuushakua varten Internetissä kannattaa kirjautua sisään Yliopiston kirjaston kautta ns. Nelli portaaliin. Nellistä valitaan "Aineistosta" PubMed (Medline), joka on siis U.S. Library of Medicine tietopalvelu, jonka lehtiin Yliopiston kirjastolla on erilasisia käyttöoikeuksia ja, jonka kautta pääsee käsiksi useimpiin tietokantoihin. PubMedin lisäksi on muutamia muita tietokantoja erillisenä tietokantana. PubMedin kautta kirjaudutaan Toxnet palveluun, jolloin lukuoikeudet määräytyvät yliopistokirjaston mukaisesti. Toxline on avoin myös suoraan Internetistä kaikille, mutta kaikki lukuoikeudet eivät ole samat, kuin yliopistokirjaston kautta. Toxlinen sisällä on tutkijan itse orientoiduttava erikoistarpeidensa mukaisesti eri tietokantojen suhteen. Tarkempia ja parempia hakuja saa (riippuen tietysti omista hakukyvyistä) keskustelemalla lääketieteellisen kirjaston informaatikon kanssa.