Tuotteistaminen

Medical device - Biological (safety) evaluation

Lataa

Tuotteistaminen

7.6. Ärsytyksen ja viivästyneen yliherkkyyden arviointi

ISO10993-10 -standardi ohjeistaa lääkinnällisten laitteiden ja niihin sisältyvien materiaalien ärsytyksen ja viivästyneen yliherkkyyden testausta. Standardiin sisältyy ohjeet esitestauksen suorittamisesta, yksityiskohtaiset ohjeet testien tekemisestä ja tulosten tulkinnassa painotettavista asioista.